Darmowa dostawa od 300,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

I.                    DEFINICJE
 
1.       Administrator danych osobowych, Administrator – Barokko sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Żwirowa 5, 21-500 Biała Podlaska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000979755, REGON 522434450, NIP 5372666726.
2.       Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3.       Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
4.       RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5.       Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://barokko.pl/
6.       Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 
II.                  PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU
 
W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.
 
III.                CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
 
1.             KORZYSTANIE ZE SKLEPU
1.       Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii)e przetwarzane są przez Administratora:
a)       w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Sklepie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b)      w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c)       w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
d)      w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
e)      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
f)        w celach marketingowych Administratora,

  1. REJESTRACJA W SKLEPIE

2.1.             Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta, tj. imienia, nazwiska, ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, telefon kontaktowy i mail. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2.2.             Dane osobowe są przetwarzane:
a)             w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
b)            w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
c)             w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
d)            w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji  w punkcie zatytułowanym MARKETING.
e)            Jeżeli Użytkownik umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób oraz za ich zgodą.
2.3.             Jeżeli Użytkownik umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób oraz za ich zgodą.
2.4.             Administrator umożliwia założenie konta i logowania za pośrednictwem osób trzecich, tj. portali społecznościowych takich jak Facebook czy Google:
a.       Umożliwiamy założenie konta i logowanie się do naszych usług za pomocą opcji Facebook Connect. Jest to usługa oferowana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy informacje z portalu Facebook. Zostają nam przekazane poniższe dane: adres e-mail. Ta informacja jest niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji użytkownika. Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://www.facebook.com/.
b.        Umożliwiamy założenie konta i logowanie się do naszych usług za pomocą konta Google. Jest to usługa oferowana przez Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania do konta Google. W ten sposób profil użytkownika w portalu Google jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy informacje z portalu Google. Zostają nam przekazane poniższe dane: adres e-mail. Ta informacja jest niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji użytkownika. Dalsze informacje na temat portalu Google i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje dotyczące pozyskiwania danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084 ; http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
c.       Umożliwiamy założenie konta i logowanie się do naszych usług za pomocą konta w portalu LinkedIn. Jest to usługa oferowana przez LinkedIn Ireland, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania do konta LinkedIn. W ten sposób profil użytkownika w portalu LinkedIn jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy informacje z portalu LinkedIn. Zostają nam przekazane poniższe dane: adres e-mail. Ta informacja jest niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji użytkownika. Dalsze informacje na temat portalu LinkedIn i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy;
d.       Umożliwiamy założenie konta i logowanie się do naszych usług za pomocą konta w PayPal. Jest to usługa oferowana przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania do konta PayPal. W ten sposób profil użytkownika w portalu PayPal jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy informacje z portalu PayPal. Zostają nam przekazane poniższe dane: adres e-mail. Ta informacja jest niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji użytkownika. Dalsze informacje na temat portalu PayPal i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 
3.             SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
1.       Złożenie zamówienia (zakupu towaru oferowanego w Sklepie przez Administratora) przez Użytkownika Sklepu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
2.       Dane osobowe są przetwarzane:
a.       w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b.       w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c.       w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
d.       w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 
4.             KONTAKT
 
1.       Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy pomocy adresu mailowego czy innych form komunikacji wskazanych na stronie Sklepu. Nawiązanie kontaktu za pomocą adresu mailowego czy innych form komunikacji wskazanych na stronie Sklepu wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2.       Dane osobowe są przetwarzane:
a.       w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez wybrany sposób komunikacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b.       w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 
IV.                MARKETING
 
1.         CELE MARKETINGOWE
 
1.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
a.       wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
b.       kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
2.       W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 
1.        REKLAMA BEHAWIORALNA
 
1.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
2.       Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 
2.        MARKETING BEZPOŚREDNI
 
Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.
 
V.                  NEWSLETTER
 
1.       Administrator świadczy   usługę   newslettera   na   zasadach   określonych   w   regulaminie   osobom,  które  w  tym  celu  podały  swój  adres  e-mail.  Podanie  danych  jest  wymagane  w  celu świadczenia  usługi  newslettera,  a  ich  niepodanie  skutkuje  brakiem  możliwości  jego  wysyłki. 
2.       Dane osobowe są przetwarzane:
a.       w  celu  świadczenia  usługi  wysyłki  newslettera  –  podstawą  prawną  przetwarzania  jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b.       w   przypadku   kierowania   do   Użytkownika   treści   marketingowych   w   ramach   newslettera   –   podstawą   prawną   przetwarzania,   w   tym   profilowania,   jest   uzasadniony  interes  Administratora  (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO)  w  związku  z  wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
c.       w  celach  analitycznych  i  statystycznych  –  podstawą  prawną  przetwarzania  jest  uzasadniony  interes  Administratora,  (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO)  polegający  na  prowadzeniu   analiz   aktywności   Użytkowników   w   danym   Serwisie   w   celu   doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 
d.       w  celu  ewentualnego  ustalenia  i  dochodzenia  roszczeń  lub  obrony  przed  nimi  –  podstawą  prawną  przetwarzania  jest  uzasadniony  interes  Administratora  (art.  6  ust. 1 lit. f RODO).
 
VI.                OCENY KLIENTÓW
 
1.       Na stronie Sklepu widoczne są oceny wystawiane przez Klientów.
2.       Opinie te wystawiane są i publikowane na stronie https://zaufaneopinie.idosell.com/barokko.pl prowadzonej przez IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, która dostarcza oprogramowanie IdoSell służące do prowadzenia sklepów internetowych.
3.       Wystawiając i publikując opinię Klient może tym samym powierzać swoje dane osobowe na rzecz ww. podmiotu. Więcej w polityce prywatności https://www.iai-sa.com/pl/polityka-prywatnosci-i-bezpieczenstwa/.
 
VII.              PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
 
3.        
1.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
2.       Na stronie Sklepu widnieją zintegrowane wtyczki mediów społecznościowych. Oznacza to, że jeśli Użytkownik kliknie w jeden z takich przycisków pewne informacje zostaną udostępnione dostawcom tych kanałów społecznościowych. Jeśli Użytkownik jest w tym samym czasie zalogowany na dane konto społecznościowe, dostawca usług społecznościowych może połączyć te informacje z kontem Użytkownika na kanale społecznościowym i upublicznić działania na profilu Użytkownika w taki sposób, że będą one udostępnione innym użytkownikom sieci.
3.       Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych, m.in. Facebook, Pinterest, Instagram i YouTube oraz innych, mogą znajdować się na stronie Sklepu. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez:
a.       Facebook oraz Instagram obsługiwany jest przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 oraz Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook;
b.       YouTube obsługiwany jest przez: Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States;
c.       Linkedin obsługiwany jest LinkedIn Ireland, Wilton Place, Dublin 2, Ireland;
4.       Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym w jakim czasie Użytkownik miał dostęp do Sklepu. Jeśli podczas oglądania strony Sklepu bądź przebywania na niej, Użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku, dostawca jest w stanie łączyć zainteresowania Użytkownika, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie Użytkownika danego dostawcy portalu social media na stronie internetowej Sklepu należy się wylogować z konta przed rozpoczęciem przeglądania Sklepu.
5.       Strona Sklepu zawiera także łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora tj. Facebook i Instagram, Pinterest, Twitter czy You Tube. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią, jako że Administrator nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Administrator nie ma również informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek.
6.       Adresy dostawców wtyczek oraz adresy URL do ich polityki prywatności:
a.       Facebook: http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje dotyczące pozyskiwania danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084 ; http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook przystąpił do porozumienia „Tarcza Prywatności” zawartego pomiędzy UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b.       Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875;
c.       Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy i https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;
d.       Linkedin - https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
7.       Na stronie Sklepu publikowane są materiały video, które są zamieszczone na portalu YouTube. W przypadku wszystkich tych filmów stosowany jest „rozszerzony tryb ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane na temat Państwa jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero kiedy film zostanie odtworzony, przekazywane są dane osobowe. Nie mamy żadnego wpływu na tego rodzaju przekazywanie danych. 
8.       W przypadku wizyty na stronie Sklepu i odtworzeniu danego materiału video zamieszczonego na portalu YouTube, serwis YouTube otrzymuje informację, że otworzyli Państwo dany materiał video na stronie Sklepu, co wiąże się z przekazaniem do YouTube danych osobowych. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto Użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie ma konta Użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google (a co za tym idzie i na portalu YouTube), Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do profilu na YouTube, należy wylogować się przed odtworzeniem materiału video. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się do YouTube.
9.       Więcej informacji dotyczących celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube można uzyskać z oświadczenia o ochronie danych osobowych. Otrzymają tam Państwo również dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu praw oraz możliwości dokonania ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 
VIII.            PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
 
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie i dokonywanych przez niego czynności.
 
1.       COOKIES „SERWISOWE”
 
1.       Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
a.       pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
b.       uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
c.       pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
d.       sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
e.       trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
f.        pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
2.       Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, tym samym dane Użytkownika odwiedzającego Serwis otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do danych Użytkownika po zainstalowaniu przez niego w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 
2.       COOKIES „MARKETINGOWE”
 
Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 
3.       GOOGLE ADS, FACEBOOK PIXEL
 
1.       Strona Sklepu korzysta z programu Google Ads.
2.       Google Ads jest programem Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). W ramach Google Ads Administrator stosuje tzw. śledzenie konwersji (conversion tracking). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookie (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie po 30 dniach tracą ważność i nie służą do identyfikacji osoby użytkownika. Jeżeli użytkownik wchodzi na określone strony tej witryny internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, firma Google oraz witryna Sklepu są informowane, że użytkownik został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy.
3.       Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić przez strony internetowe klientów Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie dotyczącego konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę zaopatrzoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, można wnieść sprzeciw wobec korzystania z tej funkcji. W tym celu wystarczy dezaktywować plik cookie do śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej. Nie będą Państwo wówczas uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.
4.       Przechowywanie plików cookie dotyczącego konwersji odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.
5.       Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?gl=pl.
6.       Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o generowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w konkretnym przypadku, nie akceptować plików cookie w poszczególnych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.
7.       W celu prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych oraz promocji sprzedawanych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów, Administrator wykorzystuje opcję "Facebook Pixel", którą dostarcza serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w witrynie Sklepu internetowego. Pozwala on firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających treści internetowe Administratora jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na portalu Facebook na ich profilach społecznościowych (np. w ramach reklam sponsorowanych), co rozumiemy jako nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie opublikowanych reklam Administratora na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych zakładek na naszej stronie internetowej, przeglądanych produktów), które przekazujemy portalowi Facebook (wynika to z działania Piksela zainstalowanego na naszej stronie). Funkcja Facebook Pixel pomaga również zrozumieć Administratorowi skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook (tzw. konwersja, pozwalająca określić, na których urządzeniach użytkownik wykonuje działanie), w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców lub statystycznych bliźniąt (tj. emitowania reklam grupom docelowym podobnym do istniejących klientów) oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że Użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.
8.       Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie https://www.facebook.com/business/help/ albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook.
9.       Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw na korzystanie przez nas z Facebook Piksel przy wykorzystaniu Państwa danych osobowych w sposób następujący:      Użytkownicy posiadający konto na Facebooku klikając w poniższy link: https://www.facebook.com/ads/preferences.
10.   Każdy może zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwis Facebook lub współpracujące z nim firmy za pośrednictwem European Interactive Digital Advertising Alliance (wybór opcji “opt-out”), klikając w poniższy link: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.  
11.   Zwracamy Państwa uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez Facebook Piksel.
 
IX.                OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania umowy oraz przez czas długości przedawnienia roszczeń.
 
X.                  UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 
1.       Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a.       Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
b.       Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
c.       Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
d.       Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do  żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
e.       Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f.        Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;
g.       Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h.       Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
i.         Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
j.         Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
2.       Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem występujemy, można złożyć:
a)       pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. Barokko sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Żwirowa 5, 21-500 Biała Podlaska;
b)      mailowo pod adresem mailowym Administratora: sklep@barokko.pl;
3.       Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
4.       Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
5.       Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
 
XI.                ODBIORCY DANYCH
 
1.       W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).
2.       W szczególności dane osobowe będą ujawniane następującym podmiotom zewnętrznym:
a.       PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/201 - jako podmiot obsługujący system przelewów internetowych Przelewy24 za pomocą którego możliwe jest dokonanie płatności za zakupione na stronie Sklepu Towary;
b.       Polski  Standard  Płatności  spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cypryjska 72,02-781Warszawa, zarejestrowana w Sądzie  Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru  Sądowego, pod  numerem 0000493783, NIP: 5213664494,REGON: 147055889, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 12626000 zł - jako podmiot obsługujący system przelewów internetowych BLIK, za pomocą którego możliwe jest dokonanie płatności za zakupione na stronie Sklepu towary;
c.       InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków bądź inna stosowna spółka powiązana kapitałowo ze spółką Integer.pl (wykaz tych podmiotów dostępny jest pod adresem: https://integer.pl/ - jako podmiot będący przewoźnikiem i realizującym dostawę zakupionych na stronie Sklepu Towarów;
d.       DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10 - jako podmiot będący przewoźnikiem i realizującym dostawę zakupionych na stronie Sklepu Towarów
3.       Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 
XII.              PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
 
Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników Sklepu do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji i podmiotów wyraźnie w tej polityce prywatności wskazanych (jak np.: Google, Facebook) czy w związku z koniecznością wykonania umowy, a więc przekazania danych podmiotowi kurierskiemu bądź operatorom płatności.
 
XIII.            BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 
1.       Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników
i współpracowników.
2.       Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 
XIV.            DANE KONTAKTOWE
 
Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Barokko sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Żwirowa 5, 21-500 Biała Podlaska bądź mailowo pod adresem mailowym Administratora: sklep@barokko.pl;
 
 
XV.              ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 837 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-10
Polecam z całego serca donice Lechuza
2024-06-03
Szybko sprawnie i bez problemów.
pixel